DIAGNOSTIKOAREN AURKEZPENA/PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Arraztalo, Aldura eta SIISek ikerketaren ondorioak aurkeztu zituzten pasa den abenduaren 11an Pasai Donibanen. Laster, Arraztalok eta Aldurak Oarsoaldean Osasun Mentaleko Mahai bat sortzea proposatuko diete eragile ezberdinei.

Donibaneko Juanba Berasategi aretoan egindako aurkezpen jardunaldian, 50 bat pertsonek parte hartu zuten, besteak beste, gaixotasuna duten pertsonak, senideak eta erakunde ezberdinetako ordezkari politiko eta teknikariak.

Jardunaldiaren lehenengo zatian, June Arechaldek, SIISeko ikerlariak, eskualdeko gaixotasun mentala duten pertsonen arretari buruzko azterketaren metodologia eta emaitza kuantitatibo eta kualitatiboak azaldu zituen. Aipatu behar da, eskualdean 2000 pertsona artatzen dituela bertako Osasun Mentaleko zentroak eta 800 pertsona inguruk desgaitasuna aitortua dutela gaixotasun hauengatik. Ikerketak aipatzen dituen erronken artean daude zaintzaren indibidualizazioa eta iraunkortasuna eta gaixotasuna duten pertsonen ahalduntzea. Ikerketa osoa eta laburpen hemen eskuratu daitezke.
Jardunaldiaren bigarren zatian, Marta Pollek eta Mónica Carrilerok, Salut Mental Catalunya Federazioko kideek Katalunian Osasun Mentaleko Mahaiak martxan jartzen eta kudeatzen duten esperientzia azaldu zuten. Elkarlanerako tresna honek, foro bakar batean, arreta sarean parte hartzen duten eragile guztiak biltzen ditu, baita gaixotasuna duten pertsonak ere. Mahai hauen helburua da biztanleriaren buru osasuna hobetzeko politikak eta tokian tokiko ekintzak definitzea eta lurraldeko eragile guztien inplikazioa bilatzen dute. Ondoren, Foix Sogasek, El Turó elkarteko partaideak, Alt Penedès eskualdeko mahaiean parte hartzen eta koordinatzen ikasitakoa azaldu zuen.

Arraztalok eta Aldurak uste dute azterketak planteatzen dituen erronkak gaur egungo arreta hobetzeko aukera bat direla eta hurrengo hilabetetan eragile guztiekin harremanetan jarriko dira eskualdean horrelako mahai bat sortzeko, Salut Mental Catalunyak garatu duen metodologia eredutzat hartuz. Azterketan identifikatu diren erronkak zeharkakoak dira eta eragile baten baino gehiagoren zeregina, ondorioz, horrelako mahai batek elkarlana bultzatu dezake eta helburu komunak lortzen lagundu.

This slideshow requires JavaScript.

Arraztalo, Aldura y SIIS presentaron las conclusiones del estudio el 11 de diciembre en Pasajes San Juan. Próximamente, Arraztalo y Aldura realizarán una ronda de contactos para proponer la formación de una Mesa de Salud Mental en Oarsoaldea.

A la jornada de presentación, celebrada en el auditorio Juanba Berasategi de San Juan, acudieron alrededor de 50 personas, entre las que se encontraban personas con enfermedad mental, sus familiares y representantes políticos y técnicos de diferentes instituciones.

Durante la primera parte de la jornada, June Arechalde, investigadora de SIIS expuso la metodología seguida para el estudio, y los resultados del análisis cuantitativo y el análisis cualitativo sobre la atención a las personas con enfermedad mental en la comarca. Cabe destacar que, en la zona, desde el Centro de Salud Mental, se atienden anualmente a 2000 personas y que en torno a 800 tienen una valoración de dependencia por enfermedad mental. Entre los retos planteados en el estudio están la individualización y la continuidad en los cuidados y el empoderamiento de las personas con enfermedad mental. Tanto el estudio completo como el resumen ejecutivo están disponibles aquí.

En la segunda parte de la jornada, Marta Poll y Mónica Carrilero, de la Federación Salut Mental Catalunya expusieron su experiencia en la puesta en marcha y gestión de las Mesas de Salud Mental en Cataluña. Esta herramienta de trabajo colaborativo, reúne en un único foro a todas las personas que toman parte en la red de atención, incluidas las personas con enfermedad mental. El objetivo de estas mesas es definir políticas y acciones locales para mejorar la salud mental de la población y buscan la implicación de todos los agentes del territorio. Más tarde, Foix Sogas, de la asociación El Turó, expuso su experiencia como participante y coordinadora de la mesa de la región del Alt Penedès.

Arraztalo y Aldura ven como una oportunidad para la mejora de la atención actual los retos que plantea el estudio y en los próximos meses realizarán una primera ronda de contactos con todos los agentes para la puesta en marcha de una mesa comarcal, tomando como referencia la metodología desarrollada por Salut Mental Catalunya. Los retos identificados son transversales y competen a diferentes entidades, por lo que una mesa de este tipo puede ayudar a impulsar el trabajo colaborativo y la consecución de objetivo comunes.

Resultados del diagnóstico sobre necesidades sociales y atención a las personas con enfermedad mental grave en Oarsoaldea

 

Presentación Taules

El Turo Taules

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s