Azterketa – Osasun Mentala Oarsoaldean

2016n Arraztalo eta Aldura Elkarteok Oarsoaldean gaixotasun psikikoaren inguruko tailerrak antolatu genituen. Tailer horien izenburua “Zein kolore du gaixotasun psikikoak?” izan zen. Galdera horrekin, gaixotasun psikikoaren mila koloreak irudikatu nahi izan genituen. Tailerren helburua zen gaixotasun psikikoa duten pertsonen inguruan gauden guztiok gure iritziak partekatzeko eta besteenak entzuteko foroa sortzea.

Oarsoaldeako lau herrietatik pasa ondoren, konturatu ginen tailerretan parte hartu zuen kolektibo bakoitzak gaixotasun psikikoari eta hori jasaten dutenen arretari buruzko ikuspuntu oso ezberdinak zituela. Bilkuretako parte-hartzaileak anitzak izan ziren: gaixotasuna dutenak eta haien senideak, sendagileak, gizarte langileak, politikariak, herritarrak eta gaiarekin interesa adierazi zuten beste hainbat pertsona.

Ikuspuntu guztiak bildu eta eskualdeko egoerari buruzko diagnostikoa egitea beharrezkoa zela konturatu ginen. SIISekin elkarlanean egindako ikerketan, egoeraren azteketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin da. Arraztalo eta Alduraren helburua da txosten hau gaixotasun psikikoa duten pertsonen arretan parte hartzen dugun eragileon lana hobetzeko tresna izatea.

Laburpen exekutiboa

Ikerketa osoa

Nahiz eta Oarsoaldeari begira egindako txostena izan, emaitzak Gipuzkoara hedatu daitezkeelakoan gaude. Hala ere, eskualde mailako azterketa egin izanak arrazoi zehatz bat du. Izan ere, txostenean aipatzen den moduan, arretaren kalitatea, besteak beste, gertutasunak eta indibidualizazioak bermatzen dute. Gertutik lan eginez gero, ekintzaren emaitza hobea izango da. Ideia hori kontuan hartuta egiten dugu lan Arraztalon eta Alduran egunero.

Arraztalo eta Alduratik ikerketa honetan modu batera edo bestera lagundu duzuen guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu. Zuen ekarpenek etorkizun hurbilean gaixotasun psikikoa duten pertsonen arreta hobetzen lagunduko dutelakoan gaude.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Sailak eta Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politika Sailak diruz lagundutako egitasmoa izan da.


En 2016 las asociaciones Arraztalo y Aldura organizamos en Oarsoaldea unos talleres sobre la enfermedad mental. El lema de aquella iniciativa fue “¿Qué color tiene la enfermedad mental?”. Con esa pregunta quisimos representar los miles de colores que tiene la enfermedad mental. El objetivo de los talleres fue crear un foro para compartir y escuchar las opiniones que los participantes tenían sobre la enfermedad mental.

Después de pasar por los cuatro pueblos de Oarsoaldea, nos dimos cuenta de que cada colectivo que participó en los talleres tenía una opinión diferente sobre la enfermedad mental y sobre la atención que necesitan las personas que la sufren. El perfil de las personas que participaron fue muy diverso: personas con enfermedad mental, familiares, médicos/as, trabajadores/as sociales, políticos/as, ciudadanía de a pie y otras muchas personas que mostraron su interés por el tema planteado.

Nos dimos cuenta de que era necesario recoger todas las opiniones y hacer un diagnóstico de la situación. En el estudio realizado en colaboración con SIIS se explica el análisis cuantitativo y cualitativo de la situación. El objetivo de Arraztalo y Aldura es que este documento sea la herramienta para mejorar el trabajo de todos los que participamos en la red de atención a las personas con enfermedad mental.

Resumen ejecutivo

IMG-20181129-WA0006

Investigación completa

IMG-20181129-WA0003

Es cierto que la investigación se ha realizado a nivel de Oarsoaldea, aunque seguramente los resultados sean extrapolables a nivel de Gipuzkoa. De todas formas, realizar un estudio a nivel comarcal tiene una razón concreta. Como se menciona en el mismo estudio, la calidad de la atención la garantizan, entre otros, la cercanía y la individualización. Si se trabaja desde cerca, el resultado de la acción será mejor. En Arraztalo y Aldura trabajamos cada día con esta premisa.

Desde Arraztalo y Aldura queremos agradecer la disposición de todas aquellas personas que han ayudado en el estudio. Estamos seguros de que vuestras aportaciones ayudarán a mejorar la atención de las personas con enfermedad mental a corto plazo.

El estudio ha sido financiado por el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Departamento de Empleo y Política Social del Gobierno Vasco.